Polityka prywatności

Baltic Gas Sp. z o.o

Baltic Gas Sp. z o.o. wie jak ważna jest ochrona informacji przekazywanych przez naszych klientów i gości odwiedzających naszą stronę oraz informacji uzyskiwanych za pośrednictwem plików cookie. Baltic Gas Sp. z o.o. stosuje zasadę zabezpieczania i ochrony wszelkich danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem jej strony internetowej oraz do zachowania ich w tajemnicy. Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszelkich informacji zebranych lub przekazanych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Serwer internetowy Baltic Gas Sp. z o.o. rozpoznaje nazwę domeny oraz udostępniony adres poczty elektronicznej każdego klienta i osoby odwiedzającej naszą stronę. Baltic Gas Sp. z o.o wykorzystuje informacje zebrane na stronie w celu lepszego zrozumienia i lepszej obsługi klientów poprzez:

  • udoskonalanie treści na naszych stronach internetowych;
  • dostosowywanie treść i/lub wyglądu naszych podstron do potrzeb klientów i osób odwiedzających stronę; przekazywanie powiadomień o aktualizacjach wprowadzonych na stronie internetowej Baltic Gas Sp. z o.o; oraz
  • kontaktowanie się z klientami i osobami odwiedzającymi stronę w celu odpowiedzi na pytania lub prośby o informacje.

Z wyjątkiem przypadków wskazanych poniżej, Baltic Gas Sp. z o.o. nie udostępnia powyższych informacji osobom postronnym, chyba że jest to wymagane przez prawo.

W celu ochrony i zabezpieczenia informacji zebranych na stronie internetowej Baltic Gas Sp. z o.o., w tym w celu ograniczenia nieuprawnionego dostępu, utrzymania prawidłowości danych oraz zapewnienia właściwego wykorzystania informacji, spółka Baltic Gas Sp. z o.o. opracowała i wdrożyła odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne oraz administracyjne. Baltic Gas Sp. z o.o. uważa powyższe procedury za odpowiednie, jednakże nie może zagwarantować ich całkowitej skuteczności.

Spółka Baltic Gas Sp. z o.o. oraz jej zewnętrzni dostawcy usług informatycznych gromadzą adresy IP oraz powiązane informacje takie jak: informacje o adresie źródłowym i adresie docelowym; znaczniki daty i czasu powiadomień, wskaźniki rodzaju systemu operacyjnego; nagłówki http; banery klienta aplikacji i serwera oraz informacje na temat rodzaju żądania tj. informacje o żądaniu lub wysłaniu danych. Spółka Baltic Gas Sp. z o.o. oraz jej zewnętrzni dostawcy usług porządkują i analizują powyższe rodzaje informacji w celu wsparcia działań wewnątrzorganizacyjnych, w tym utrzymania funkcjonalności stron internetowych i diagnozowania problemów ze stronami internetowymi, analizowania trendów, świadczenia efektywniejszych usług, utrzymania lub poprawy bezpieczeństwa użytkowników i stron internetowych, sporządzania statystyk dotyczących ruchu na stronie internetowej oraz zwiększania przydatności oraz bezpieczeństwa stron internetowych i naszej infrastruktury. W celu ochrony bezpieczeństwa kluczowej infrastruktury Baltic Gas Sp. z o.o., korzystanie ze strony internetowej lub informacje dotyczące jej użytkowania (o których mowa powyżej) mogą być monitorowane i przekazywane władzom państwowym bez powiadomienia użytkownika

Baltic Gas Sp. z o.o. wykorzystuje udostępnione adresy poczty internetowej w celu odpowiedzi na otrzymane wiadomości oraz prośby. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać wiadomości elektronicznych z informacjami o spółce Baltic Gas Sp. z o.o. lub o jej produktach i usługach, prosimy o kontakt pod adresem.

Oświadczenie o nieujawnianiu informacji – wykorzystanie plików cookie

Strona internetowa spółki Baltic Gas Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić wygodniejsze i przyjemniejsze użytkowanie strony. Spółka Baltic Gas Sp. z o.o. nie wykorzystuje plików cookie w celu gromadzenia danych osobowych bez wiedzy naszych klientów lub osób odwiedzających stronę. Spółka nie dokonuje odsprzedaży ani nie przekazuje dalej żadnych danych dotyczących klientów lub gości odwiedzających naszą stronę internetową.

W przypadku pytań dotyczących Polityki prywatności Baltic Gas Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod adresem.