Środowisko

Baltic Gas przywiązuje wielką wagę do realizacji Projektu Baltic Gas w sposób w pełni zgodny ze wszystkimi polskimi przepisami i wymogami regulacyjnymi, uwzględniając polskie i międzynarodowe reguły i standardy oraz zasady dobrej praktyki branżowej oraz działając z poszanowaniem wartości uznawanych w regionie i w społecznościach lokalnych.

Spółka Baltic Gas uzyskała decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 16 maja 2014 r. (znak: RDOŚ-Gd-WOO.4211.12.2014.ER.8) w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu podmorskich złóż B4 i B6.