Strona główna

Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy spółka komandytowa (Baltic Gas) prowadzi udostępnianie złóż gazu ziemnego B4 i B6 położonych w wyłącznej strefie ekonomicznej (WSE) Rzeczypospolitej Polskiej w południowej części Morza Bałtyckiego. Baltic Gas jest wspólnym przedsięwzięciem LOTOS Upstream Sp. z o.o. (poprzednio: LOTOS Petrobaltic S.A.) oraz CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. Powołanie spółki Baltic Gas w celu realizacji projektu Baltic Gas zostało zapoczątkowane w Gdańsku w dniu 30 października 2012 r., a następnie zostało zatwierdzone dnia 9 kwietnia 2013 r. Utworzenie Baltic Gas pociągnęło za sobą uzyskanie przez spółkę uprawnień do:

udostepnienia złoża gazu ziemnego B4 rozpoznanego w kategorii C

zgodnie z dokumentacją geologiczno-inwestycyjną, zatwierdzoną decyzją Ministra Środowiska z dnia 18 października 2019 r. (znak: DGK-IV.4741.157.2018.BG) oraz zgodnie z koncesją nr 6/2007 na wydobywanie gazu ziemnego, udzieloną przez Ministra Środowiska w dniu 11 maja 2007 r., zmienioną decyzją z dnia 14 sierpnia 2008 r. (znak: DGiKGe-4770-51/5164/08/MO), przeniesioną na spółkę Baltic Gas decyzją z dnia 13 marca 2013 r. (znak: DGKw-4771-27/10135/13/AS), a następnie sprostowaną postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2013 r. (znak: DGKw-4771-27/13596/12/AS), zmienioną decyzją z dnia 28 listopada 2014 r. (znak: DGK-IV-4771-25/48256/14/AC), decyzją z dnia 25 lipca 2017 r. (znak: DGK-IV.4771.3.2017.BG), decyzją z dnia 18 lipca 2018 r. (znak: DGK-IV.4771.41.2018.BG) oraz decyzją z dnia 30 czerwca 2020 r. (znak: DGK-IV.4771.74.2019.BG).

udostepnienia złoża gazu ziemnego B6 rozpoznanego w kategorii C

zgodnie z dokumentacją geologiczno-inwestycyjną złoża kopaliny, zatwierdzoną decyzją Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2019 r. (znak: DGK-IV.4741.158.2018.BG), zmienioną Dodatkiem nr 1 do dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża gazu ziemnego B6, zatwierdzonym decyzją z dnia 10 stycznia 2023 r. (znak: DGK-WD-II.735.25.2022.JT.9) oraz zgodnie z koncesją nr 2/2006 na wydobywanie gazu ziemnego, udzieloną przez Ministra Środowiska w dniu 7 listopada 2006 r., zmienioną decyzją z dnia 29 sierpnia 2008 r. (znak: DGiKGe-4770-52/5363/08/MO), przeniesioną na spółkę Baltic Gas decyzją z dnia 13 marca 2013 r. (znak: DGKw-4771-28/10133/13/AS), a następnie sprostowaną postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2013 r. (znak: DGKw-4771-28/13600/12/AS), zmienioną decyzją z dnia 5 grudnia 2014 r. (znak: DGK-IV-4771-30/49227/14/AC), decyzją z dnia 25 lipca 2017 r. (znak: DGK-IV.4771.4.2017.BG), decyzją z dnia 18 lipca 2018 r. (znak: DGK-IV.4771.42.2018.BG), decyzją z dnia 30 czerwca 2020 r. (znak: DGK-IV.4771.77.2019.BG) oraz decyzją z dnia 5 kwietnia 2023 r. (znak: DGK-WK-I.761.55.2022.12.BG).